Violfeen Viola og den vrisne nisse


0Likes
0Comments
127Views
AA

1. violfeen viola viol

Der var engang en nisse, der boede i bjergene, hvor der var en lille lund der hed viollunden. Der gik han nogle gange ned for og se hvordan det gik. En dag hvor han gik og var dobbelt så vrisen som han plejede stødte han lige ind i en lille violfe. Han begyndte straks og skælde violfeen ud. Feen blev helt forskrækket og for sammen og sagde mange gange undskyld. Da nissen endelig tog imod undskyldningerne, spurgte feen, hvad han hed. Deres samtale lød sådan:

fe:hvad hedder du egentligt?

nisse:rager ikke dig

fe:jeg er violfeen viola viol men hvad hedder du?

nisse: alle kalder mig den vrisne nisse men egentlig hedder jeg viggo, men der er faktisk aldrig nogen der har spurgt mig. Jeg har ikke fået nogen venner,derfor er jeg blevet den vrisne nisse.

viola:men viggo jeg kan blive din ven.faktisk er fremmede bare en ven man ikke kender.fra den dag blev violfeen viola viol og nu den glade nisse viggo som han hedder nu blevet bedste venner.

slut

lavet af: Frida Høegh van Deurs

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...