Smukke verden

Digte om vores smukke verden.

0Likes
1Comments
385Views
AA

1. Havnen

Mændene råber til hinanden
Mens jeg stirrer ud over Atlanten
Solens stråler skinner
Og mågen spreder dens vinger


Mine fødder rører vandet
Mellem mine tæer sidder sandet
Bådene sejler afsted
Jeg vil ønske, at jeg var med

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...