Dumhedens selv

Handler om dumme bedrifter og ting man ikke skal gøre.

1Likes
2Comments
205Views

1. Dumheden selv

Gå over sporet,

Toget kommer.

 

Slå dig selv ihjel,

På kommando.

 

Dræb en anden,

For din glæde.

 

Gå over for rødt,

Stop for grønt.

 

Lev ikke flere dage,

Dø hellere nu.

 

Bestig Mount Everest,

Uden ekstra ilt.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...