Over det andet

  • by
  • Rating:
  • Published: 13 Feb 2017
  • Updated: 13 Feb 2017
  • Status: Complete
Bidrag til "En ny begyndelse"-konkurrencen
3. mulighed

1Likes
2Comments
291Views

1. Over det andet

Jeg vidste godt, at det ikke ville blive nemt. Det var mig der havde besluttet det, og det måtte hun respektere. Men så alligevel. Var det nu også det rigtige valg, jeg havde truffet? Der ville være konsekvenser. Det er der ved alt. Alle valg vi træffer, har en betydning for fremtiden. Også de små valg. Højre eller venstre ben ud af sengen. Løst eller opsat hår. Sweater eller T-shirt. Det hele vil have betydning for resten af dagen. Og endnu værre. Hvis valget er det forkerte.

Det var det der skete for mig. Jeg valgte sweateren over T-shirten, selvom der var bagende sol. Eller. Det var næsten, sådan det foregik. Men jeg mistede hende. Hende der betød allermest i mit liv. Hende der ellers altid var der for mig. Men det forkerte valg ødelagde det. Og nu er jeg her. Alene. Uden min bedste veninde. For hun valgte T-shirten.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...