Mælkebøtter af farven blå

Kan du finde ud af hvad betydningen af digtet er?

4Likes
8Comments
324Views
AA

1. Mælkebøtter af farven blå

Små mælkebøtter er af farven blå

 

De små blå mælkebøtter vil i forår stå,

 

Stå hvor de kan kigges ,

 

Betragtes hvorefter man vil ,

 

Og glemme alt om hvad man lige .

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...