Det er kærlighed

104184
Kærlighed til forskellige mennesker i mit liv. Kærlighed kommer i mange størrelser og former. Kærlighed til familie, til venner, kæresten.
Tak fordi I viser mig, hvad kærlighed er.

-Ida.


AA
aa

1. Hvad er kærlighed?

Det er rigtigt og forkert.

Malplaceret og dumt.

Det er fantastisk og dejligt.

Ødelæggende og frustrerrende.

Det er en drøm og et mareridt.

En sygdom, du aldrig kommer af med.

Det er varme i en ellers kold hverdag.

Det er dig.

Det er mig.

Det er kærlighed.

 

//Til drengen der holder mig vågen om natten//

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...