august

jeg gav jo kun lidt slip.

4Likes
3Comments
953Views
AA

1. l

jeg har ikke sovet i min egen seng så længe,

at den bare ikke føles som min egen,

og var det ikke for min hund,

der spreder sin kærlighed og pels

over hele det hvide lagen

var jeg røget ned

igen?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...