Tyvetøsen

33210
Jeg fik denne ide lige pludselig den var så god at den burde blive skrevet ned ✌��️����

AA
aa

2. tyvetøsen

Jeg hedder Camilla og er 11 år gammel, jeg har stjålet hele mit liv. Jeg har en storesøster der hedder Cecilie og er 17 år, snart 18. Cecilie sidder i fængsel, fordi politiet fangede hende for en måned siden, så har jeg også en far, det eneste familie medlem udover mig der ikke sidder i fængsel eller er død. Min mor døde da jeg blev født, hun blev kun 21 år hun var 16 da hun fødte Cecilie, far er bekymret for om der sker det samme for mig og Cecilie. Så har jeg en hund der hedder Aslan og er 5 år, verdens sødeste hund. Alle mine bedste forældre er i fængsel. Jeg går ikke i skole, da jeg får hjemme undervisning af min far.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...