Ny movella


0Likes
0Comments
192Views

1. Manden

Jeg var alene hjemme, jeg havde lukket alle dørene i hele huset, og slukket alt lyset. Men ikke det jeg sad ved ude i køkkenet.

Jeg sidder på min telefon, og hygger mig mes noget te. Ligepludselig en åbnes en af dørene ude i gangen. Håndtaget bliver trukket ned, men der er ikke nogen.

Jeg hører noget få ovenpå, men min familie er ikke kommet hjem, så jeg går ovenpå for at tjekke det.

Jeg står for enden af gangen, alle dørene er lukket men... en dør åbnes.

Jeg går udenfor for at tjekke om der er nogen men nej.

Jeg mærker noget ånde mig i nakken, jeg vender mig om for at se hvad det er, men der er ikke nogen. Jeg vender mig om igen... jeg ser en sort mand løbe.

Det er ikke første gang jeg ser ham... denne historie er ÆGTE!!!!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...