Endnu et år


0Likes
0Comments
153Views
AA

2. 29. september 2016

Hvordan kan det overhovedet være muligt at være så skuffet over Danmark.. Jeg har arbejdet fuldtid siden 7. september 2015, og har betalt fuld SKAT siden april måned. Alligevel har SKAT lavet en stor bummert og gjort så jeg er blevet overbetalt. Denne måned hvor jeg glæder mig som et lille barn i en slikbutik, regner jeg med at jeg har penge nok til at kunne spare op igen. Jeg modtager en lønseddel med 140 timer

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...