Agna Ludwig og Det Magiske Ruinstøv

Agna er i blandt de få tilbageværende magikere i 70’ernes Tyskland, da Berlin gøres til brændpunkt for endnu en mugglerkonflikt. Da faderen forsvinder, må hun, trods manglende kendskab til magisk kunnen, på opdagelse i en by fyldt med frygt, had og hemmeligheder. Med læren om, at muren, der deler Berlin i to, ikke er så mugglerskabt igen som troet, sendes Agna ud på et eventyr, der krydser verdner og alt, hvad der findes nært såvel som fjernt.

15Likes
10Comments
1144Views
AA

1. ~

Harry Potter Fanfiction // Maria Louise Jensen

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...