Getaway ~ Zayn Malik

Den 19-årige Anastasia Kertesz har med sin kæreste, Zayn Malik, valgt at tage på en getaway. Deres personlige liv er hektisk, og har derfor søgt privatliv sammen i noget tid. Det er ikke en dans på røde roser, da der pludselig kommer hemmeligheder op, og ødelægger alt.

6Likes
0Comments
943Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...