De 6-jarige oorlog met mezelf

Vanavond om 22 uur stopt jouw klok met tikken.
Heb je je leven geleefd tot het uiterste? Ben je omringd door mensen die je liefhebt? Was jouw eerste kus één die je nooit zal vergeten? Ben je tevreden met wat je hebt of is het meeste nog niet genoeg?
Stel je voor dat je maar tot 22 uur de tijd had, wat zou jij nog doen voor dat je klok stopt met tikken en je moet loslaten?
Moeilijk of niet?
De tijd tikt, het is bijna voorbij.
Tik tak
TIK tak
TIK TAK...

0Likes
0Comments
1053Views
AA

13. Nog vier uur

School. Toen ik twaalf was ging ik nog naar school. Het eerste middelbaar. Grote verandering, dat kan je wel zeggen. Juffrouw is nu mevrouw, meester is nu meneer en ik heb er meerdere. Ik ben klein en ik ken niemand. Was ik maar naar de school gegaan waar al mijn vrienden naartoe zijn gegaan. Iedereen hier heeft al vrienden, iedereen kent elkaar, behalve ik, ik sta alleen op een immens grote speelplaats met reusachtige gebouwen rondom me. Ik ben bang.

 

Op dat moment wilde ik liever dood gaan dan daar te staan, nu niet meer. Ik wil helemaal niet meer doodgaan. Achttien is te jong om te sterven, niet? De nacht is bovendien nog niet gevallen; het is nog maar zes uur. Ik moet nog minstens vier uur hebben. Op vier uur kan ik nog zoveel zeggen. Nog vier uur om de liefde van mijn ouders en Lucas te voelen. Voor sommige mensen is vier uur niet veel, maar voor mij is vier uur alles wat ik nog heb.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...