De 6-jarige oorlog met mezelf

113700
Vanavond om 22 uur stopt jouw klok met tikken.
Heb je je leven geleefd tot het uiterste? Ben je omringd door mensen die je liefhebt? Was jouw eerste kus één die je nooit zal vergeten? Ben je tevreden met wat je hebt of is het meeste nog niet genoeg?
Stel je voor dat je maar tot 22 uur de tijd had, wat zou jij nog doen voor dat je klok stopt met tikken en je moet loslaten?
Moeilijk of niet?
De tijd tikt, het is bijna voorbij.
Tik tak
TIK tak
TIK TAK...

AA
aa

17. Beste dokter

Beste dokter,

 

Als u dit leest ben ik dood.

Het spijt me dat u weer een patiënt moest verliezen. Ik heb vanaf het begin naar u opgekeken, u heeft mijn leven kunnen rekken en daar ben ik u o zo dankbaar voor. Wist u dat ik u zes jaar lang dokter “ik-zal-doen-wat-ik-kan” heb genoemd? Dat was omdat u die zin zo vaak gezegd had, maar ik zou hem nu graag veranderen. Ik zou u “Mijn Ongewone Superheld” willen noemen. U zult Superman en Spiderman wel kennen, zij hebben zovele mensen gered, maar dat zouden ze niet gekund hebben als ze niet van een andere planeet kwamen of gebeten werden door een spin. U had dat niet nodig, u heeft mijn leven zovele keren gered zonder welke superkracht dan ook. Daarom wil ik u graag “Mijn Ongewone Superheld” noemen. Bedankt dat u nooit heeft opgegeven.

 

Ik zie u zielsgraag.

Heel veel liefs

 

Uw Goudbloempje

 

Dat is de brief die Cathalina had achtergelaten voor mij. Ze had er een foto bijgestoken van haarzelf in een doktersuniform. Op de achterkant stond geschreven: ‘Ik wilde dokter worden als ik ooit volwassen werd. Een even goede dokter zijn als u. Een dokter die wat er ook gebeurd, nog weet hoe hij moet lachen en nog weet hoe hij zijn patiënten moet laten lachen. Dank u voor alles.’

 

Ik heb je heel graag als patiënt gehad, mijn Goudbloempje. Jij was een voorbeeld voor andere kinderen en gaf hoop tijdens de zwaarste momenten. Ik hoop dat je weer gezond bent daarboven, we zien elkaar daar ooit terug.

Hou je goed!

Heel veel liefs

 

“Jouw Ongewone Superheld”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...