Kærligt


0Likes
0Comments
345Views

1. kærligt digt

Når han kommer

Mit hjerte smelter

Alt andet vælter

Mit bryst det brister

Kærligheden vrister

For at komme ud

Et kærligheds skud

Måske bliver han min

Måske din

Men det er en skam

Jeg ikke kan sige det til ham

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...