How to: Trailers

27434122
I denne movella, vil jeg komme med en masse tips og tricks til at lave trailers, samt komme med nogle tutorials.

AA
aa

1. How to: Trailers // Velkommen

H O W  T O : TRAILERS

Hej venner, og velkommen til!

Jeg vil i denne movella, dele en masse omkring trailers, og hvordan man laver dem. Men også hvordan man finder videoer man kan bruge, hvordan man downloader, hvordan man finder og bruger overlays osv osv. Jeg håber i kan bruge det hele til noget, jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, for at fortælle jer så meget som jeg nu kan.

I må meget gerne skrive en kommentar, hvor i fortæller hvad I gerne vil se. Så efterlad meget gerne en kommentar med forslag, idéer, ønsker osv, og så vil jeg da gerne se på det og gøre mit bedste. 

Hvis i har problemer, kan i også altid komme til mig, og så vil jeg med glæde prøve at hjælpe så godt jeg kan!  

VIGTIGT: Jeg bruger kun imovie.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...