En Verden i Flammer

Hvad ville du gøre, hvis alt du kendte - hvis hele din verden - brød i brand på en enkelt nat?
Lige præcis dette oplever Avalyn, da hun en nat opdager, at hendes landsby bliver hærget af nogle forbipasserende vikinger. Samtidig med at de brænder hendes landsby ned, så bliver hun også kidnappet til deres fremmede land.
Så ikke nok med at hun mister alt, hvad hun kender, så skal hun også lære at nyt land, nyt sprog og sære skikke at kende. Det bliver ikke nemt, specielt ikke, når man ikke aner hvilke farer, der lurer i dette sære nye land.
//Bidrag til Odinsbarn konkurrencen - mulighed 1//

0Likes
2Comments
350Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...