Gennem mørket

//Bidrag til Pige'17 konkurrence - mulighed 1 og 3// Digt omkring ensomhed, forventninger og tab

1Likes
2Comments
238Views

1. Gennem mørket

Gennem mørket hun går
Hendes tomme trin rummer højt i den tomme gade
Regnen rammer hendes hår
Hendes ansigt
Hendes tøj
Hun er gennemblødt

Der var en gang, hvor hendes latter lød højt.
Nu er den tavs

Tavs som graven
Hvor ironisk
Alt hvad hun har mistet
Så ung, og dog så gammel
Det er der ingen der ser.

Først var det familiens lykke
Da far og mor gik hver til sit
Så var det kræften der gjorde sin ankomst
Tog både livet af bedstemor og bedstefar
Farmor havde dårligt hjerte
Farfar husker dårligt

Hun kan dårligt huske en tid, hvor alle var glade
Dog prøver hun hårdt
For der forventes så meget
Hun skal studere
Hun skal være social
Hun skal vide, hvad hun vil med sit liv
Alle de forventninger og alt det tab
Men der går hun alene
I sin ensomhed

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...