Ulve hyler mod månen

//Deltager i Fantasy Konkurrencen, valgmulighed 2, en mytologisk historie//
Fortællingen om Fenris og Loki, der starter en krig de ikke ved hvordan de skal slutte. Ragnarok.

4Likes
2Comments
1413Views
AA

1. Intro

 

 

 

Det siges at Fenris vil sluge solen ved Ragnarok.

Jeg ved hvorfor ulve hyler mod månen

- Loki

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...