Poems by Fxo


0Likes
0Comments
787Views
AA

9. FxO

Tak fordi I gad læse hendes digte.

Det er en god veninde, der har skrevet disse. Hun har haft en hård tid med en del psykiske problemer, så jeg håber, I forstår digtene.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...