Årene går, tider består

  • by
  • Rating:
  • Published: 18 Jun 2016
  • Updated: 10 Jun 2016
  • Status: Complete
//Bidrag til Pige'17 konkurrence - mulighed 1// Digt(e) om årstiderne.

0Likes
0Comments
345Views
AA

1. Årene går, Tider består

Forår
Alt springer ud
Grøn, lilla, blå, gul, rød
Dyrene efter hinanden leger
I alle blomsternes mange farver

Sommer
Solen skinner
Varmen stiger
Dagene længere bliver
Da lyset forbliver,
Her sammen med os

Vinter
Mørke timer fylder dagene,
Sneen falder
Træerne nøgne står
Døden kommer år for år

Efterår
Se det lille blad der flyver
Røde, oranger farver fylder blikket
Bunker lægger sig overalt på jorden
Mens regnen rammer asfalten

 

 

Årene går, år for år
Dog er der en ting, som altid består
Tiderne, som minder os om livet:
Ungdommen, som vi tog alt for givet
Livet, som vi kunne have levet
Alderdommen og hvordan den gik alt for stærkt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...