Drageblod

Den femtenårige Naira med de orangegule øjne havde aldrig set almindelig ud, og hun vidste godt, at hun aldrig ville komme til at se almindelig ud. Men ud over det, var hun en helt almindelig pige.
Men en tirsdag nat opdager Naira pludselig, at vand brænder hende, og at hendes tåre er lavet af ild. Efter den nat blev intet nogensinde normalt igen.

9Likes
22Comments
1274Views
AA

1. En hurtig note

FØR DU STARTER MED AT LÆSE

Så vil jeg lige gøre opmærksom på, at historien hele tiden er under udvikling. Det betyder, at når jeg retter kapitlerne igennem, så kan jeg godt finde på at ændre på nogle småting som fx et navn eller en karakters alder ;)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...