Ser Sort-Hvidt 3 - Den faldne engel, drengen & hemmeligheden

Alt er egentlig fint. Alt taget i betragtning. Men det varer ikke længe. For Rin er på flugt fra en fortid, som hun ikke kan gemme sig fra for evigt. Catriana ved, at Darkeya har en fase 2, som han før eller siden vil iværksætte. Men hvad er fase 2, og vil de være i stand til at stoppe ham? Og dagen efter juleaften finder James en dreng, der gemmer sig bag et birketræ. Og i den dreng ser James sig selv. Men desværre er der mere i det. For drengen er nøglen til en hemmelighed. En hemmelighed, der kan være altafgørende for verdens fremtid.

6Likes
15Comments
2684Views
AA

1. Pijifenas Magiskole

 

 

Skolesystemet i en alternativ verden hvor magi eksisterer

I denne alternative verden, som egentlig er meget lig vores, er magi en lige så normal ting at være født med som at være født rødhåret eller brunhåret. Standard, men ikke ALLE har det, og det er noget, der ligger i generne.

    Her er ingen forskelsbehandling imellem magikyndige og umagikyndige. Børnene går i de samme folkeskoler, de voksne arbejder ofte på de samme arbejdspladser og bor i de samme kvarterer. Forskellen ligger dog, at når børn bliver fjorten år, så har de magikyndige, hvad end for en type magi, de besidder, rettigheden til at droppe ud af den almene folkeskole og starte på en af de højt privilegerede magiskoler. Her kan de tage resten af folkeskoleårene sammen med elever, der også er af magiske racer, ligesom dem selv. 

    De fleste børn vælger dog med at vente og tage folkeskolen færdig, hvorefter de så tager ud og går på magiskolerne som sekstenårige. Udover det findes der også magikyndige, der ikke ønsker at specialisere sig i magiske fag og magisk tradition og forbliver i den umagikyndige verden, men det er meget få, der vælger den mulighed.

 

Pijifenas Magiskole

Pijifenas Magiskole er den skole, som denne historie tager plads på. Det er en af de meget højt privilegerede kostskoler, som har et ry man kun kan prale af. Magiskolen blev stiftet tilbage i 1732 af Katja Pijifena (1695-1777, lagunefe). Den stod stolt dengang, og den står stadig stolt i dag, kendt for blandt andet dens store variation af magiske racer og dens årlige æblekagekonkurrence, der bliver afholdt i Pijifena By hvert år d. 14. september.

   Pijifenas Magiskole er beliggende ved Pijifena Skov og op ad Pijifena bugt ved Arishavet, ikke mere end ti kilometer fra Pijifena By. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...