Jeg drømmer

110496
  • by
  • Rating:
  • Published: 26 Apr 2016
  • Updated: 26 Apr 2016
  • Status: Complete
Kort digtsamling om hvad jeg drømmer om // deltager i konkurrencen "Følg dine drømme" valgmulighed 1

AA
aa

1. første

Jeg drømmer om at blive bedre
blive bedre til at tro på det bedre 
det bedre i mennesker
Jeg drømmer om at forvandles
forvandles til en kvinde
der kan gå på gaden
uden at have et våben klar
Jeg drømmer om at blive stærkere
stærk nok til at forblive 
forblive i live 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...