olympens helte (hjælp)

hej mennesker der læser dette( hvis i har svært ved at læse dette læs det i første kapitel)

jeg mangler inspiration til en ny movella og jeg vil gerne skrive noget i PJO/HO fandommen
men jeg mangler nogle personer/karaktere
så hvis i har lyst til at lave en person så udfyld mit skemaet neden for

i skal ikke selv skrive noget til historien kun svare på mine spørgsmål(både i skemaet og under historien)

ca de første 5 bliver hovedpersoner men alle der skriver et skema kommer med ( hvis der er nogle der overhovet læser dette)

jeg kommer til at udgive et kapitel mindst 1 gang om måneden

navn( du kan ikke være personer der allerede eksistere i PJO/HO ):
alder (7-19. med mindre du er en anden race end menneske ):
race (du kan ikke være en gud):
hvem er din gudelig forældre:
udsende( så detaljere som muligt):
hvor længe har du boet i chb:
familie og forhold:
våben:
største frygt:
andet ( hver gerne kreativ og giv mig nogle sjove ting at arbejde med)

tak på forhånd
skriv gerne hvi

1Likes
21Comments
620Views
AA

1. venter stadig på jer mennesker

hej mennesker der læser dette   jeg mangler inspiration til en ny movella og jeg vil gerne skrive noget i PJO/HO fandommen
men jeg mangler nogle personer/karaktere
så hvis i har lyst til at lave en person så udfyld mit skemaet neden for

jeg har lavet en gruppe hvor i kan aflevere skemaet og svare på spørgsmål den hedder det samme som historien (olympens helte (hjælp))
 
i skal ikke selv skrive noget til historien kun svare på mine spørgsmål(både i skemaet og under historien)   ca de første 5 bliver hovedpersoner men alle der skriver et skema kommer med ( hvis der er nogle der overhovet læser dette) i kan også bare svare i kommentar feltet

 jeg kommer til at udgive et kapitel mindst 1 gang om måneden

 

her er skemaet så

 navn( du kan ikke være personer der allerede eksistere i PJO/HO ):
alder (7-19. med mindre du er en anden race end menneske ):
race (du kan ikke være en gud):
hvem er din gudelig forældre:
udsende( så detaljere som muligt):
hvor længe har du boet i chb:
familie og forhold:
våben:
største frygt:

svaghed:


andet ( hver gerne kreativ og giv mig nogle sjove ting at arbejde med)   tak på forhånd

skriv gerne hvis jeg mangler noget eller i har spørgsmål
Ronja er uden

 

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...