Så fucking mig

Hver dag, de næste 50 dage, kommer en sætning der skal indeholde noget der er så fucking mig.

25Likes
22Comments
12840Views
AA

1. 13/4

 

 

 

Flettede fingre og komplimenter hørte til dagen igår

mens benægtelserne er malet på vores læber idag.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...