Som en blyantstreg


1Likes
1Comments
249Views
AA

1. Som en blyantstreg

 

Starten

Som når du trykker blyanten mod papiret, og du ikke lader den løfte sig fra overfladen.

Fra den første simple prik. I øjeblikket hvor spidsen rammer overfladen af det skarpe papir.

Fra prikken til en streg, som fortsætter, mens du holder blyanten mod papiret,

der nænsomt glider hen ad det hvide papir, som lader sig farve.

Pludselig er der en lang streg, og du kan ikke huske, hvordan det hele startede.

Hånden der glider ad sig selv og former en streg. Du giver ikke slip.

 

Slutningen

Men på et tidspunkt gør du. Og så ser du enden.

Lige så pludseligt som starten virkede, knækker blyanten og stregen må stoppe.

Dit redskab er ødelagt og stregen kan ikke rettes op.

Den ender med et knæk, som med din blyant. Stregen er ikke længere perfekt eller jævn.

Den er også knækket. Og selvom du prøver at slette og glemme knækket i enden, vil omridset altid være der.

Den lille grå skygge, der ødelægger den fejlfrie streg, der startede med impulserne og sluttede med et pludseligt knæk.

Som at tegne på et white board med en permanent tusch.

Du kan aldrig helt fjerne farven igen, selvom det allerede er slut.

 

Sådan var det også med os og vores kærlighed.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...