Ingenium

// Dette er mit bud til Allegiant-konkurrencen. Jeg har valgt mulighed 2 //

7Likes
5Comments
628Views

1. Prolog

Prolog

Tilbage i det 21’ende århundrede, tre tusinde år før at jeg overhovedet blev født, døjede vores verden med et problem, som de yndede at kalde global opvarmning. Dette problem var hidtil det mest omtalte, men også det mest farlige og tilintetgørende for vores ellers så elskede jord. Årene gik og udslippet fra datidens biler, brænding af fossile brændstoffer og forfærdelige tilgang til affald fik indlandsisen til at smelte og lande til at oversvømme. Befolkningen gik i panik, og så snart at det gik op for dem, at de var nødt til at gøre noget ved dette forfærdelige fænomen, satte den gamle verdens mest intelligente mennesker sammen for at nå frem til en passende løsning. Det tog dem ikke lang tid at indse, at det eneste de blot havde brug for var nogle personer der kunne finde noget, der kunne hamle op med forureningen - noget, der kunne vende den til noget positivt.
Fra dette sekund indså jordens beboere, at alt kunne blive en realitet, hvis blot man var kløgtig nok til at finde en løsning. Intelligens blev dermed vores vigtigste energikilde. Undervisningen i skolerne blev mere intens, bøgerne blev længere, folkeskoletiden gik fra 10 år til 20 indtil at skolesystemet samt alt andet fuldstændig ændrede sig. Alle mennesker blev delt op efter deres intelligensniveau.

De kløgtige mennesker fandt selvfølgelig en løsning, og fænomenet global opvarmning er nu blot et emne i min skolebog. Og dog alligevel ikke. Det var starten på en ny æra, der er blevet mere og mere intens for hvert et år.
Nu - tre tusinde år senere - er intelligens det eneste der betyder noget for vores eksistens her på jorden. Det bestemmer hvem vi må kalde vores familie, hvad vi skal bruge vores liv på men ikke mindst hvordan vi ser os selv.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...