Pigtråd

  • by
  • Rating:
  • Published: 9 Feb 2016
  • Updated: 9 Feb 2016
  • Status: Complete
Jeg har ikke publiceret noget her siden jeg var 14 år gammel cirka, og besluttede det var på tide at gøre noget ved det.
Dette er en samling af forskellige digte fra slutningen af 2015, til her i februar 2016.

2Likes
0Comments
449Views
The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...