Draco&Hermione - Right For Wrong

Draco Malfoy er en dreng fra Slytherin der tager alle de forkerte valg.
Hermione er en sød, pæn og flittig pige fra Gryffindor som altid gør det rigtige.
Men hvad vil der ske når deres 2 forskellige sider begynder at hænge sammen??? :D

10Likes
6Comments
2006Views
AA

1. Citat

Love is like a war, easy to start,

difficult to stop, and never to forget

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...