Azur

531918
Er vi ikke som ulve?

1. Azur


Hvad kan være en bedre baggrund til handlinger end himlen

er den ikke alligevel bag os i alle vores gerninger

er det ikke den der binder os sammen og skaber socialismen

sådan så vi kan forstå at der er andre mennesker vi kan sammenligne os med

uanset hvor ondt i maven vi har og hvor sultne de er

er det ikke storsindet at tilhøre alle og samtidig ikke nogen

 

er det ikke himlen der holder alle bjerge oprejst

så bjergtoppene kan prikke til dens store mave

til den ryster over det hele af latter og laver tordenvejr

men et rart tordenvejr der sender os hjem

giver skoletrætte en pause og en kop kakao

så vi også får chancen for at vide hvem vi er når ingen kigger

 

er det ikke den der vækker os en dag i juli hvor vinden dufter

og vi laver sjippekonkurrencer indtil en lommekniv smækkes omkring fingrene

så en femårig dreng stikker i hyl indtil der bliver pustet

og er det ikke himlen der hjælper til med at puste på os

den der får tænderne til at klapre og gør fingrene kolde

når vi sætter os udenfor for at tage en pause fra trykket

 

er det ikke den der huser månen vi beder til for gudserstattelse og komfort

når vi igen tuder uden at vide hvorfor vi gør det

er vi ikke som ulve der hyler til månen fordi ingen andre gider lytte

er det ikke også himlen der huser solen og mars 

tror vi på at det er den der giver os liv eller tror vi på det er os selv

 

er det ikke himlen vi kan åbne og sove under

fordi der ikke er andre der tør fortælle sine historier til fremmede

fordi der ikke er andre der vil åbne sine ben og varme os for en nat

og den ikke synes vi er grådige og snuskede og snavsede selvom vi rulles i jord

ikke sprøjter os med deodorant og børster tænderne tre gange om dagen

den har nemlig allerede næsen i sky og lugter ikke til os mere end vi tillader

 

hvad kan være en bedre baggrund til handlinger end himlen

er den ikke alligevel bag os i alle vores gerninger

eller kan vi miste den hvis vi alle står side om side og spytter langspyt

og rammer dens mave med så mange prik at den godt ved vi ikke er bjerge

kan vi ignorere den så meget at den mister sin farve og havene ligeså 

og ikke længere vækker eller trøster eller lytter til os

kan vi blive så ulig himlen at den ikke længere vil passe på os?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...