kristian

16773522
  • by
  • Rating:
  • Published: 17 Jan 2016
  • Updated: 17 Jan 2016
  • Status: Complete
et digt om kærlighed //1. pladsen i konkurrencen "singlelivets fordele og ulemper"

1. -

det er når jeg ønsker at kravle langt ned under jordens overflade
og du pakker mig ind i det sennepsgule uldtæppe, 
der varmer mere end tre hundrede tændte radiatorer
at jeg mærker kærligheden trænge ind i mig
og farve min hud med en rødlig farve 

det er når kulden siver ind gennem vores store vinduer,
at du kysser min kolde næse og holder mine hænder i dine
indtil de bliver ligeså varme som din kærlighed for mig

det er når solen glimrer ved sit fravær
at din kærlighed sender mig så meget serotonin 
så jeg drukner i bølger af eufori 

det er når alt den kærlighed du har at give
sendes ud af din krop og penentrerer min 
at jeg ved hvor meget jeg har brug for dig

men når jeg tænker på at jeg en dag kan miste
det sennepsgule uldtæppe og din kærlighed
der varmer, farver og drukner mig
trøster jeg mig selv ved at det er den eneste ulempe 
ved vores forhold fuld af fordele

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...