En fordel og ulempe

27012
Den søde fordel ved at være alene og den triste ulempe ved det samme.
Deltager i kunkurrencen: "Skriv om singlelivets fordele og ulemper"

1. Single

Single livet er det bedste.

Du er din egen herre.

Altså hvor du går hen bestemmer du selv Med hvem du går Hvornår du gør det Hvad du har lyst til gør du

Du skal ikke dele noget med nogen

Din mad er din mad Følge dine drømme og ikke jeres drøm Aldrig tænke på andre end dig selv

 

Jeg er glad for at være single 100%

Men nogen gange er det hele list anderledes

 

Single livet har også sine ulempe

Du er helt din egen

der er ikke nogen der tænker på hvor du går hen der er ikke nogen der tænker på hvem du går med hvornår du gør det

Du er altid alene

der er ikke noget i kan opdage sammen Du skal kun lave med til en, aldrig to Det er kun dig selv du følger, der er ikke nogen at dele drømme med Der er ikke nogen der tænker på dig og bekymre sig for dig 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...