Barndommens gade

36913
Dette er et forsøg på en digtsamling.... Den kommer til at omhandle nogle milepæle fra mit indtil videre korte liv.
De kommer til dels til at handle om min barndom indtil teenage årene.

enjoy!

AA
aa

1. Barnevogns faldet...

 

1.

Kattene skulle fodres,

de kom løbende forbi.

Imens sad jeg i barnevognen,

8 måneder og fri.

Jeg kiggede ned,

og så mig omkring.

Og da mit øje fandt kattene,

faldt jeg ned i ring, i ring, i ring.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...