Historien om drengen der hed Altan

et digt om mobning og det at være et udskud

7Likes
3Comments
480Views

1. -

 

sikken grim altan

sagde de

jeg ville ikke engang sætte mine blomster derud

så grim er den

 

sikken usikker altan

sagde de

jeg ville ikke engang selv turde gå derud

så usikker er den

 

sikken kedelig altan

sagde de

jeg ville ikke engang sende en maler derud

så kedelig er den

 

sikken nyttesløs altan

sagde de

ingen går alligevel derud

skal vi ikke bare rive den ned?

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...