Den nye bror

40711413
Handler om den 17 årige pige Danielle Højer-Pedersen, der en dag får at vide noget helt vildt hun aldrig havde troet

AA
aa

1. Intro

Hej mit navn er Danielle Højer- Pedersen, jeg er 17 år gammel og bor i København, men er født i Roskilde d. 1/2 1998, jeg bor sammen med min mor, min papfar, og min lillebror Austin Højer- Pedersen. Min mor hedder Charlotte Højer- Pedersen, og min papfar hedder Karsten Christiansen, som aldrig er hjemme da han arbejder i udlandet, nu undre I jer sikkert over hvad min biologiske fars navn er og han hedder Bjarne Højer- Pedersen.

Nu  tænker I sikkert at jeg har det samme efternavn som Pelle fra Danmarks nye boyband Page Four og jo det har jeg, jeg har altid tænkt på min hemmelige bror eller som min mor har fortalt mig "Det forsvundne familiemedlem.

Hej dette er min første movella, håber I tager godt i mod den, og vil læse med i "Den nye bror"

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...