Når jeg tænker på dig

Mit bidrag til nytårsfortsæt 2016, valgmulighed nummer 1.

3Likes
2Comments
256Views
AA

1. Når jeg tænker på dig

Når jeg tænker på dig
Tænker jeg på dit lange lyse hår, der lå som et tyndt lag sne og dækkede dit hovedet. Det blev ikke en hvid jul i år.
Og jeg tænker på dine store blå øjne. Øjne der kunne fortrylle en, og få en til at ville alt det bedste.
Når jeg tænker på dig
Tænker jeg på alle de gange jeg har hørt på den smukkeste sang fra din rene sjæl. Alle 
de gange jeg har holdt dig i mine arme, og tørret guldtårer af din kind.
Og nytårsaften når jeg springer
Ned fra sofaen som jeg plejer, for at hoppe ind i det ny år, vil jeg tænke på dine øjne, imens jeg lover mit nytårsfortsæt: "I år vil jeg gøre alt det gode jeg kan, både for andre, og for mig selv, for verden har brug for noget godt, nu hvor du ikke er her mere"

 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...