My best friend`s brother - Page four

367397
Denne historie skrives af to bedste veninder.

AA
aa

1. Før du læser historien

Fakta om personerne :

 

Stefan :

 

 

Stefan er 17 år og kommer fra København. Stefan`s bedste ven er Pelle. Stefan har en store søster som hedder Natasja.

 

 

Pelle :

 

 

Pelle er 18 år og kommer fra København. Pelle`s bedste ven er Stefan. Pelle har en lille søster der hedder Viktoria.

 

 

Natasja :

 

 

Natasja er 18 år og kommer fra København. Natasja`s bedste veninde er Viktoria. Natasja har en lille bror der hedder Stefan.

 

 

Viktoria :

 

 

Viktoria er 17 år og kommer fra København. Viktoria`s bedste veninde er Natasja. Viktoria har en store bror der hedder Pelle.

 

 

 

 

 

Natasja og Viktoria er bedste veninder, Pelle og Stefan er bedste venner. Men hvad sker der når de alle fire skal til den samme fest ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...