Inden fremtiden fanger dig

Tilegnet stressede unge mennesker

17Likes
4Comments
448Views
AA

1. Inden fremtiden fanger dig

Kan du se fremtiden, mor

Kan du se hvor hurtigt den kommer

Det går så hurtigt, mor

Lige før var det sommer

 

I morgen er det vinter, mor

Og så fryser jeg igen

Tiden går så hurtigt, mor

Hvis bare jeg kunne stoppe den

 

Jeg løber gennem kulden, mor

Spæner mens det gør ondt

Jeg vil gerne ind i varmen, mor

Det hele kører rundt

 

Pas på fremtiden, siger mor

Forbered dig inden den fanger dig

Jeg er bange for fremtiden, mor

Jeg er bange for livet der venter mig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...