Life on the outside | 1

Min familie består hovedsageligt af kendisser fra hver deres verden. Min mor er forhenværende Broadway stjerne, tre af mine søstre er modeller eller skuespillere, og min tvillingebror er en verdenskendt sanger.
Men så er der mig, Louisa Lily Tomlinson. Jeg er det sorte får i familien som ikke har formået at udrette noget stort.
I de tre år Louisa ikke har set sin tvillingebror, har der ikke været andet end problemer for hende. Når hendes bror og hans venner pludseligt duk-ker op på hendes dørtrinet bryder helvede løs mellem hende og drengene.

* * * Undergår omskrivning * * *

20Likes
12Comments
30375Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...