Dagbog fra mit liv

65325
Hello folkes - hvis nogen altså har lyst til at læse dette. Det her er mine tanker - men det er vigtigt at forstå, at dette kun indebærer de negative af dem. De fleste af mine dage er jeg en glad pige med mod på livet, men når alt bare ramler sammen, hjælper det mig at komme ud med mine tanker. Grunden til, at jeg har valgt at publicere dette offentligt, er, at jeg vil give andre muligheden for at se, at de ikke er de eneste med negative tanker. Så læs eller lad være, det er op til dig selv :-)

AA
aa

1. Intro

Velkommen til mit liv. Eller kun de negative sider af det. Jeg er en pige, der altid forsøger at fremstå som glad og positiv. Alt det negative lukker jeg inde i mig selv. Når det så hober sig op og bliver for meget, er jeg nødt til at komme ud med det. Her kommer du ind i billedet. Du får lov til at opleve mine negative tanker. Føler du dig ikke bare beæret nu? Sagen er den, at jeg for det meste ikke har nogle at fortælle alle disse tanker til. De gange, jeg har haft en person at snakke med dem om, er mit forhold til den person blevet ødelagt. En af grundene til det har oftest alligevel haft noget med mit humør at gøre. Med lige præcis dig, du kan ikke sladre til nogen. Du kan ikke bukke under. Du kan ikke svare igen. Så here you go, velkommen til mine melankolske tanker…

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...