Alt & Intet

alt det der aldrig blev sagt om før, mens og efter kærligheden var til stede, om alt og intet i dette skøre liv

2Likes
2Comments
1530Views
AA

1. ♠

'

 

 

Og hun havde bidemærker i læben

fra alt det hun ikke sagde

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...