Jeg er en strikker

Blogindlæg omkring hvorfor jeg kan lide at strikke, og hvorfor det betyder så meget for mig.

9Likes
6Comments
1340Views
AA

1. I

“Jeg strikker og jeg er stolt af det”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...