Under the same roof - Harry Styles

26446182195
19-årige Natalia Luisa Smith, kommer oprindeligt fra Danmark. Men vælger at studere et år i udlandet, hvor hun skal bo hos en værts familie. For Natalia er det en drøm som kun kan gå godt. Men de tanker bliver hurtigt ødelagt, da hun finder ud af at hendes værts familie har en 21-årig søn, Harry Styles. Han er skolens populæreste dreng, med et alt for stort ego, og et alt for lille hjerte. Natalia og Harry kan hurtigt ikke enes, og derfor kommer der et intimt had til hinanden...


Der kan forkomme stødende sprog og scener - så er i advaret :))
// God læsning, xo

AA
aa

1. ¤ BILLEDE GALLERI ¤

BILLEDE GALLERI

 

Natalia Luisa Smith  

 

Harry Edward Styles 

Anne & Gemma Styles


 

Louis, Niall, Zayn & Liam


 

Paige Sycus


 

Luke, Calum, Michael & Ashton


 

 

 

Det var de vigtigste personer,

I kendte nok de fleste,

men det er altid godt lige at have det på plads.

God læse lyst, eller hvad man siger ;))

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...