Jolene

Alle bor i områder som er styr af herren eller fruen. De bestemmer hvem de skal giftes med eller hvor de skal arbejdet inge har noget at sku have sagt ingegang deres børn men inge ved det så godt som Jolene som er datter af en de støste herre.
Hun ved at hendes far vil find hende en mand og at hun bare skal sidde stille og vente men Jolene er langt fra en pige som bare gøre hvad hun får besked på.
Jolene sniger sig ud for at mod den drenge hun elsker Nick og når hun er sammen med ham snakke de noge gang og at gøre noget for at de en dag kan leve sammen men alt gå ikke som de havde håb på.
Nu er Jolene ude af sit område uden Nick.
Jolene møder oprør i sin søgen efter hævne men vil hun find mere end det og hvad med Nick.

1Likes
0Comments
681Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...