Digtsamling

Her er en digt samling jeg arbejder på, jeg satser på den vil blive opdateret en gang i mellem.

4Likes
6Comments
867Views
AA

1. De sagde

 

 

 

De sagde jeg voksede op i en drøm- men hvad hvis drømmen var bedre end virkeligheden 

De sagde at drømme er barnlige og tåbelig-men er drømme ikke det verden er gjort af

De sagde at håb var spild af tid- men er håb netop ikke det vi alle har mest af

De sagde det var ligegyldigt- men hvordan kunne det være det

De sagde, De siger

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...