Din egen sex historie. 1D.

Udfyld dette skema i kommentaren, for at få din egen sex historie.

Navn:

Hvem af drengene: (Det må gerne være flere)

Hvor:

Hvor fræk:

Andet:

5Likes
9Comments
4516Views
AA

1. Info.

Udfyld dette skema i kommentaren, for at få din egen sex historie.

Navn:

Hvem af drengene: (Det må gerne være flere)

Hvor:

Hvor fræk:

Andet:

 

Jeg opdatere så tit jeg kan.

Historierne bliver på ca. 1000 ord.

 

 

 

Xoxo Slaven

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...