Ser Sort-Hvidt 2 - De faldne engle, Fædrene & børnene

Endnu et skoleår på Pijifenas Magiskole venter James og hans kammerater. James har i forvejen været mere igennem end mange af de andre elever med både ture i Helvede og himmelske krige bag sig. I år håber han på, at ting vil være roligere. Men han tager fejl, for de himmelske konflikter er langt fra færdige med ham. Der er ting, som Catriana ikke har fortalt ham, ting, som kommer til at få konsekvenser for dem alle. Og James må også erkende, at der er kræfter i ham, som han aldrig nogensinde vidste, at han havde.

6Likes
53Comments
3878Views
AA

1. Pijifenas Magiskole

 

 

 

Skolesystemet i en alternativ verden hvor magi eksisterer

I denne alternative verden, som egentlig er meget lig vores, er magi en lige så normal ting at være født med som at være født rødhåret eller brunhåret. Standard, men ikke ALLE har det, og det er noget, der ligger i generne.

    Her er ingen forskelsbehandling imellem magikyndige og umagikyndige. Børnene går i de samme folkeskoler, de voksne arbejder ofte på de samme arbejdspladser og bor i de samme kvarterer. Forskellen ligger dog, at når børn bliver fjorten år, så har de magikyndige, hvad end for en type magi, de besidder, rettigheden til at droppe ud af den almene folkeskole og starte på en af de højt privilegerede magiskoler. Her kan de tage resten af folkeskoleårene sammen med elever, der også er af magiske racer, ligesom dem selv. 

    De fleste børn vælger dog med at vente og tage folkeskolen færdig, hvorefter de så tager ud og går på magiskolerne som sekstenårige. Udover det findes der også magikyndige, der ikke ønsker at specialisere sig i magiske fag og magisk tradition og forbliver i den umagikyndige verden, men det er meget få, der vælger den mulighed.

 

Pijifenas Magiskole

Pijifenas Magiskole er den skole, som denne historie tager plads på. Det er en af de meget højt privilegerede kostskoler, som har et ry man kun kan prale af. Magiskolen blev stiftet tilbage i 1732 af Katja Pijifena (1695-1777, lagunefe). Den stod stolt dengang, og den står stadig stolt i dag, kendt for blandt andet dens store variation af magiske racer og dens årlige æblekagekonkurrence, der bliver afholdt i Pijifena By hvert år d. 14. september.

   Pijifenas Magiskole er beliggende ved Pijifena Skov og op ad Pijifena bugt ved Arishavet, ikke mere end ti kilometer fra Pijifena By.

 


 


 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...