Angsten

En digtsamling, som blandt andet beskriver angst, vrede og trælse tanker som jeg selv kæmper med.

12Likes
13Comments
1390Views
AA

1. Angsten

Som du står der, med dit hjerte bankende af sted.  

Bange er du.  

Som du står der med dine hænder, der sitre, som fuglen flyver af sted.  

Fortryder, det gør du.  

Som klumpen i halsen trænger sig på, og skriger for at komme ud.  

Ked af det, det bliver du.  

Panikken omsvulmer dig, danner sig som en blomst, som en rose der er rød eller sort.    

Fanget, det er du.  

Som du står der, med alle dine ord, der aldrig får trængt sig ud.  

Væk, det vil du.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...