Min kære bog

Kære dagbog....

6Likes
6Comments
1881Views
AA

1. Hvad nu hvis?

Da jeg skulle til at sove, kom jeg i tanke om. Hvad nu hvis jeg dør i nat? Hvad nu hvis jeg ikke vågner op i morgen? Det skræmte mig, og fik mig til at tænke over mit liv. Hvad er det egenligt mit liv går ud på? Er det ikke et mirakel hver gang vi vågner? - at vi ikke er døde. Er det ikke et mirakel at vi endnu lever? Er det ikke?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...